Psychologické vyšetření dětí se sluchovým postižením ve speciálně pedagogickém centru

POPLATEK1 100 Kč
Počet hodin: 6
Termín: 14.10.2019
Uzávěrka přihlášek: 17.09.2019
Lektoři: PhDr. Zoja Šedivá, Ph.D.
Kód programu: 7032/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: Mgr. Lucie Andrýsková
Organizační garant: Bc. Vladimíra Zubová

Obsah

Seminář je určen pro psychology SPC, případně psychology PPP a škol.

 

obsah semináře: psychologické vyšetření jako součást činnosti speciálně pedagogického centra (dále jen SPC) pro klienty se sluchovým postižením.

Typy psychologických vyšetření v souvislosti s věkem klientů, případnou kombinací vad a poruch a s účelem těchto vyšetření. Provádění diagnostické rozvahy.

Specifika psychologického vyšetření klientů se sluchovým postižením.

Nejčastěji používané psychologické metody a specifika jejich užití při práci s klienty se sluchovým postižením. Psychologická diagnóza a závěry vyšetření pro praxi, další práci s klientem a pro stanovení dalších opatření. Posouzení vhodnosti integrace do běžné ZŠ /SŠ/ nebo zařazení do speciální školy pro žáky se sluchovým postižením.