Kazuistický seminář k Mapujícímu testu připravenosti pro školu (MaTeRS)

POPLATEK1 200 Kč
Počet hodin: 6
Termín: 15.11.2019
Uzávěrka přihlášek: 15.10.2019
Lektoři: Mgr. Helena VlčkováMgr. Simona Poláková
Kód programu: 7029/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: Mgr. Lucie Chadimová
Organizační garant: Bc. Vladimíra Zubová

Obsah

Vzdělávací program je určen pro psychology a speciální pedagogy, kteří ve své praxi aktivně používají test MaTeRS.

obsah vzdělávaciho programu: v rámci programu budou postupně probrány jednotlivé subtesty, vždy doplněné ilustrativními ukázkami kasuistik (poskytnutými jak lektorkami, tak samotnými účastníky) a jejich rozborem. Každý účastník si na seminář připraví jednu kasuistiku svého klienta vyšetřeného testem MaTeRS.

Lektorky dále seznámí účastníky se svými zkušenostmi v administraci testu u jednotlivých cílových skupin (např. děti s ADHD, děti cizinci a děti s logopedickými vadami). Pro zvýšení kompetence účastníků interpretovat výsledky testu MaTeRS bude součástí semináře i srovnání charakteristik a diagnostických možností testu s jinými bateriemi zjišťujícími míru školní připravenosti, používanými ve školských poradenských zařízeních. Nástroj není v ceně kurzu. Účastník by si měl přivézt vlastní kasuistiku práce s MaTeRS.