Kazuistický seminář k Zulligerově testu

POPLATEK1 200 Kč
Počet hodin: 6
Termín: 23.09.2019
Uzávěrka přihlášek: 27.08.2019
Lektoři: Mgr. Pavel Král, Ph.D.
Kód programu: 7028/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: Mgr. Lucie Chadimová
Organizační garant: Bc. Vladimíra Zubová

Obsah

Cílovou skupinou jsou psychologové školských poradenských zařízení a škol – absolventi základního kurzu k Zulligerově testu. 

Cílem semináře je prohloubit znalosti a dovednosti účastníků v ohledu praktického užívání Zulligerova testu, interpretace výsledků a jejich integrace do celkového psychologického nálezu v různých diagnostických kontextech (práce s dětmi, adolescenty i dospělými osobami). K tomuto cíli významně přispěje vzájemná výměna zkušeností jednotlivých účastníků semináře získaných v jejich dosavadní práci s tímto nástrojem