Vytváření příběhů - verbální test tvořivosti

POPLATEK1 300 Kč
DIAG. NÁSTROJ110 Kč
Počet hodin: 7
Termín: 22.11.2019
Uzávěrka přihlášek: 29.10.2019
Lektoři: PhDr. Ivana SlavíkováMgr. Hynek Cígler, Ph.D.
Kód programu: 7026/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: PhDr. Mgr. Světlana Durmeková, Ph.D.
Organizační garant: Bc. Vladimíra Zubová

Obsah

Kurz je určen pro školní psychology a psychology školských poradenských zařízení.

 

Obsah: Vytváření příběhů je skríningový diagnostický nástroj pro zjišťování tvořivosti u dětí ve věku 5 až 12 let. Jeho podnětovým materiálem jsou obrázky několika smyšlených zvířat. Úkolem probanda je vytvořit o  nich dva příběhy první k jejich vyobrazení bez kontextu, druhý k vyobrazení každého z nich v kontextu určitého prostředí.

Účastníci se seznámí s teoretickými základy testu, postupy pro jeho administraci, vyhodnocování a interpretaci výsledků a získají tak základní kompetence k jeho používání. 

 

 

Popis diagnostického nástroje

Vlastní vývoj testu probíhal v letech 2009–2013 a jeho standardizace v letech 2016–2017. Zapojilo se do ní 420 dětí ve věku 5­­–12 let z celé České republiky a získáno bylo celkem 402 validních protokolů s kompletními daty. Jedná o jediný test tohoto typu dostupný v České republice. S ohledem na jeho psychometrické vlastnosti se uplatní spíše jako screeningová diagnostická metoda pro zjišťování (verbální) tvořivosti. K dispozici jsou percentilové a standardní (T-skóry) normy rozdělené podle věku a pohlaví.