Lateralita a její vliv na školní výkonnost

POPLATEK1 500 Kč
Počet hodin: 8
Termín: 08.10.2019
Uzávěrka přihlášek: 09.09.2019
Lektoři: Mgr. Zuzana Pavelová
Kód programu: 7021/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: Mgr. Lucie Chadimová
Organizační garant: Bc. Vladimíra Zubová

Obsah

Kurz je určen pro psychology a speciální pedagogy – poradenské pracovníky.

obsah kurzu: seznámeni s aktuálními poznatky v oblasti výzkumu laterality mozkových hemisfér. Seznámí se s postupy diagnostiky laterality končetin a smyslových orgánů a s problematikou zkřížené laterality. Prakticky si vyzkouší diagnostické postupy a interpretaci získaných výsledků. Vyzkouší si postupy a cvičení pro zmírnění vlivu zkřížené laterality. Formou případových studií budou seznámeni s efekty laterality na školský výkon dítěte (např. v oblasti grafomotoriky) a také s možnostmi a omezeními práce s dětmi se zkříženou lateralitou.