Kurz seznamující s užíváním testu SON-R 2,5-7 - neverbální administrace

Začátek od 9:00 hod.
POPLATEK1 200 Kč
Počet hodin: 6
Termín: 07.11.2019
Uzávěrka přihlášek: 10.10.2019
Lektoři: Mgr. Lucie Kociánová
Kód programu: 7018/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: PhDr. Mgr. Světlana Durmeková, Ph.D.
Organizační garant: Bc. Vladimíra Zubová

Obsah

Kurz je určen pro psychologypožadujeme předložení kopie diplomu dokládajícího odbornou způsobilost.

obsah kurzu: seznámení se základy testu z nabídky vydavatelství Testcentrum Hogrefe pro věkovou skupinu 2,5 – 7 let, který je vhodný pro diagnostiku nadaných dětí, ale rovněž například dětí se sluchovým postižením nebo dětí se sociokulturním znevýhodněním. Jedná se o neverbální testovou baterii složenou ze šesti subtestů.

Kurs je věnován především neverbální formě administrace testu a diskuzi nad možnými odlišnostmi ve výstupech v závislosti na užití slovních či mimoslovních instrukcí. Budou prezentovány konkrétní postupy zadání jednotlivých subtestů a způsoby poskytování zpětné vazby s ohledem na specifika klienta (věk, zdravotní stav, sociokulturní prostředí…). Na základě rozboru kazuistik jednotlivých klientů budou ilustrovány zejména možné úpravy administrace testu dle jejich specifických potřeb. 

Diagnostický nástroj není v ceně kurzu, doporučujeme přivézt se sebou příručku a záznamové listyDiagnostický nástroj prodává Testcentrum Hogrefe.