Způsoby administrace a interpretace testu Reyovy Osterriethovy figury

POPLATEK1 100 Kč
Počet hodin: 6
Termín: 18.10.2019
Uzávěrka přihlášek: 18.09.2019
Lektoři: MUDr. Mgr. Kristýna Drozdová
Kód programu: 7011/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: Mgr. Lucie Chadimová
Organizační garant: Bc. Vladimíra Zubová

Obsah

Kurz je určen pro psychology a speciální pedagogy – poradenské pracovníky, požadujeme předložení kopie diplomu dokládajícího odbornou způsobilost.

obsah kurzu: zácvik v užívání a administraci testu Reyovy Osterriethovy figury (nazýván také jako test komplexní figury - TKF). Je jedním z nejvíce používaných psychologických testů v zahraniční klinické a poradenské psychodiagnostice. Test lze využít pro testování jemné motoriky, jako test pozornosti a paměti v rámci diagnostiky školní zralosti i diagnostiky specifických poruch učení. Využití tohoto testu rozšíří možnosti diagnostiky dětí od předškolního věku do adolescence. V naší republice je k dispozici manuál autorů Košče a Nováka z roku 1997. Cílem této přednášky je uvést do širšího používání novou variantu TKF, rozšířenou o přesnější postupy skórování a subtest rozpoznávání. Adaptace testu dle Meyerse a Meyerse a podle Sterna přinášejí podrobnější informace, týkající se vizuomotorické koordinace, pozornosti i zrakové paměti vyšetřovaného dítěte. Diagnostický nástroj není v ceně kurzu, účastník nemusí mít na kurzu nástroj s sebou. Starší verzi diagnostického nástroje prodává Psychodiagnostika Brno.