Diagnostika míry školní připravenosti. Užívání MaTeRS - mapujícího testu školní připravenosti

POPLATEK1 500 Kč
Počet hodin: 8
Termín: 25.10.2019
Uzávěrka přihlášek: 25.09.2019
Lektoři: Mgr. Helena VlčkováMgr. Simona Poláková
Kód programu: 7007/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: Mgr. Lucie Chadimová
Organizační garant: Bc. Vladimíra Zubová

Obsah

Kurz je určen pouze pro psychology a speciální pedagogy – poradenské pracovníky, požadujeme předložení kopie diplomu dokládajícího odbornou způsobilost.

obsah kurzu: postupy v diagnostice školní připravenosti u dětí před zahájením povinné školní docházky testem MaTeRS. Test lze charakterizovat jako screeningový (orientační), avšak komplexně postihující aktuální stav ve všech oblastech důležitých pro školní připravenost dítěte. Cílem je vyškolit psychology a speciální pedagogy v administraci a interpretaci výsledků diagnostického nástroje MaTeRS. Nástroj není v ceně kurzu. Doporučujeme přivézt si alespoň příručku a záznamové listy. Diagnostický nástroj je možné ke kurzu zakoupit. Informace o diagnostickém nástroji naleznete na webu NÚV