Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením – I.

POPLATEK1 300 Kč
Počet hodin: 8
Termín: 22.11.2019
Uzávěrka přihlášek: 22.10.2019
Lektoři: PhDr. Jana Petrášová
Kód programu: 7005/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: Mgr. Lucie Chadimová
Organizační garant: Bc. Vladimíra Zubová

Obsah

Přednáška je určena zejména pro poradenské pracovníky a pro speciální pedagogy škol a školských zařízení.

 

obsah přednášky: metody a postupy vývojové diagnostiky dětí s různými typy postižení se zaměřením na předškolní věk, rozbor vývojového profilu, diagnostika specifických neuropsychických funkcí, možnosti odhadu kognitivního potencionálu, socioemoční vývoj, diferenciální diagnostika, vodítka pro stanovení stimulačních aindividuálních vzdělávacích programů.