Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob

POPLATEK1 700 Kč
Počet hodin: 8
Termín: 07.11.2019
Uzávěrka přihlášek: 07.10.2019
Lektoři: PhDr. Pavla CimlerováPaedDr. Daniela PokornáMgr. Eva Břečková Chalupová, Ph.D.
Kód programu: 7002/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
Organizační garant: Bc. Vladimíra Zubová
Upřesnění termínu: .

Obsah

Kurz je určen pro psychology a speciální pedagogy – poradenské pracovníky, požadujeme předložení kopie diplomu dokládajícího odbornou způsobilost.

 

obsah kurzu: diagnostická baterie je založena na osmi modulech, které dokážou identifikovat a rozkrýt deficity v gramotnostních dovednostech v adolescentním a dospělém věku. Diagnostická baterie obsahuje nově vytvořené i převzaté diagnostické nástroje s normami pro tuto věkovou kategorii. Kurz seznámí s obecnými zásadami diagnostického procesu specifických poruch učení v adolescentním věku a u dospělých osob, s rozdíly v identifikaci specifické poruchy učení v dětství a v dospělosti, uvedeny budou i hlavní přetrvávající deficity u dospělých dyslektiků. Kurz je doplněn rozborem konkrétních kazuistik. Nástroj není v ceně kurzu. Doporučujeme přivézt si alespoň příručku a záznamové listy. Diagnostický nástroj je možné ke kurzu zakoupit. Informace o diagnostickém nástroji naleznete na webu NÚV.