Diagnostika struktury matematických schopností (DISMAS)

Kurz zadán pro PPP Brno. Druhý den začátek v 9:00 hod.
POPLATEK2 200 Kč
Počet hodin: 14
Termín: 30.09.2019 - 01.10.2019
Uzávěrka přihlášek: 04.09.2019
Lektoři: Mgr. Pavel TraspeMgr. Ivana Skalková
Kód programu: 7001/2019
Místo: PPP, Kohoutova 4, Brno
Odborný garant: Mgr. Lucie Chadimová
Organizační garant: Bc. Vladimíra Zubová
Upřesnění termínu: 2x 7 hodin

Obsah

Kurz je určen pouze pro psychology a speciální pedagogy - poradenské pracovníky, požadujeme předložení kopie diplomu dokládajícího odbornou způsobilost.

obsah kurzu: seznámení s obecnou problematikou diagnostiky vývoje matematických schopností u dětí s využitím diagnostického nástroje DISMAS, který je na tuto oblast zaměřen. Absolventi kurzu se seznámí s teoretickými východisky, strukturou a jednotlivými částmi diagnostického nástroje, osvojí si postupy administrace a interpretace výsledků testu. Na základě vyšetření budou schopni stanovit adekvátní navazující reedukační program či jiné doporučení pro další práci s vyšetřeným dítětem. Absolventi kurzu tak získají základní kompetence k používání diagnostického nástroje DISMAS v praxi za účelem diagnostiky vývoje matematických schopností u dětí.

Informace k nástroji DISMAS: Metoda byla vytvořena autory Mgr. Pavlem Traspem a Mgr. Ivanou Skalkovou. Skládá se z pěti subtestů, mapujících rozvoj základních matematických (početních) schopností, které se utvářejí v předškolním věku a na 1. stupni základní školy. Lze jej využít nejen v těchto věkových skupinách, ale i u dětí s obtížemi v matematice na 2. stupni ZŠ. Výstupy z vyšetření lze také pro sestavení doporučení pro skupinu či třídu, např. speciální třídu pro žáky se specifickými poruchami učení. Nástroj je využitelný pracovníky PPP, SPC a dalších školských a školních poradenských pracovišť, ale i klinickými psychology. Nástroj není v ceně kurzu. Doporučujeme přivézt si alespoň příručku a záznamové listy. Diagnostický nástroj je možné ke kurzu zakoupit. Informace o diagnostickém nástroji naleznete na webu NÚV.