Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 6. až 9. ročníků ZŠ

POPLATEK1 900 Kč
Počet hodin: 6
Termín: 11.02.2019
Uzávěrka přihlášek: 24.01.2019
Lektoři: PhDr. Markéta Caravolas, Ph.D.Doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Kód programu: 731/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: Mgr. Lucie Chadimová
Organizační garant: Bc. Vladimíra Zubová

Obsah

Kurz je určen pro učitele základních škol, psychology, speciální pedagogy škol a školských poradenských zařízení.

 

obsah kurzu: Účastníci budou proškoleni v teoretických základech testové baterie i alternativními teoriemi. Seznámí se s  výsledky experimentálního ověřování vazby mezi fonologickými dovednostmi a gramotností. Dále absolvují zácvik v práci s testovou baterií. Seznámí se s testy čtenářských dovedností, pisatelských dovedností, s testy fonematického uvědomění a testy rychlého jmenování. Prakticky si vyzkouší skórování testů a interpretaci získaných výsledků. Seznámí se s možnostmi a omezeními aplikace testů gramotnostních dovedností v poradenské diagnostice. Účastníci se seznámí se základními výzkumnými poznatky a principy, na nichž byl vývoj baterie postaven. Seznámí se s obsahem testové baterie, získají praktické zkušenosti s její administrací a vyhodnocováním. Seznámí se s psychometrickými vlastnostmi testů, používanými typy skórů a možným využitím testů v poradenské diagnostice. Každý účastník obdrží vlastní testovou baterii, která je v ceně kurzu.