Výcvik v práci s WISC-III (Wechslerova inteligenční škála pro děti)

POPLATEK1 400 Kč
Počet hodin: 8
Termín: 19.02.2019
Uzávěrka přihlášek: 25.01.2019
Lektoři: PhDr. Karolína Malá
Kód programu: 717/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372, Praha 9
Odborný garant: Mgr. Lucie Chadimová
Organizační garant: Bc. Vladimíra Zubová

Obsah

Určeno pro psychology školských poradenských zařízení, školní psychology a psychology z dalších oblastí školské poradenské praxe.

 

Obsah kurzu: seznámení s teoretickými základy, postupy administrace a interpretačními možnostmi WISC-III. Absolventi získají kompetence k  používání testu WISC-III pro diagnostiku inteligence dětí školního věku 6-16 let.

Diagnostický nástroj není v ceně kurzu, doporučujeme přivézt si s sebou příručku a záznamové listyDiagnostický nástroj prodává Testcentrum Hogrefe.