Tematický apercepční test (TAT) a z něj vycházející diagnostické metody

POPLATEK2 800 Kč
Počet hodin: 16
Termín: Bude upřesněno
Uzávěrka přihlášek: Bude upřesněno
Lektoři: PhDr. Petr GoldmannPhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.
Kód programu: 716/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: Mgr. Lucie Chadimová
Organizační garant: Mgr. Kristýna Růžičková
Upřesnění termínu: TERMÍN BUDE UPŘESNĚN

Obsah

Kurz je určen pouze pro psychology, požadujeme předložení kopie diplomu dokládajícího odbornou způsobilost.

 

obsah kurzu: TAT (Morganová a Murray) je jeden z nejpropracovanějších a nejvíce užívaných projektivních testů. Jedná se o psychodiagnostickou metodu, jejíž předností je široký záběr umožňující současně hloubkovou analýzu struktury a dynamiky mezilidských vztahů a sociálních vlastností jedince. Účastníci budou seznámeni s teoretickým základem TAT a jeho postavením mezi projektivními metodami. Získají základní výcvik v praktickém využití TAT a metod, které jsou od TAT koncepčně odvozeny, zejm. Apercepčních karet pro adolescenty (distribuuje Testcentrum Praha) a Dětský svět z Michalova Projektivního interview (distribuuje Psychodiagnostika Brno). Kurz bude věnován i metodám Škála sociální orientace, SCORS (Social cognition – Object relation Scale) a systém zjišťování obranných mechanismů podle Cramerové. Výcvik bude zahrnovat zejména administraci, postupy při interpretaci a používané interpretační systémy, aplikaci v praxi a ukázky a rozbor modelových případů. Diagnostický nástroj není v ceně kurzu. Doporučujeme přivézt si test s sebou. Diagnostický nástroj prodává Testcentrum Hogrefe.