Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 2. až 5. ročníků ZŠ

POPLATEK1 400 Kč
Počet hodin: 6
Termín: 12.02.2019
Uzávěrka přihlášek: 17.01.2019
Lektoři: PhDr. Markéta Caravolas, Ph.D.Doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Kód programu: 721/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: Mgr. Lucie Chadimová
Organizační garant: Bc. Vladimíra Zubová

Obsah

Kurz je určen pro učitele základních škol, psychology, speciální pedagogy škol a školských poradenských zařízení.

 

obsah kurzu: kurz se bude věnovat tématům, jako osvětlení základních poznatků a principů, na kterých byl postaven vývoj baterie nebo teoretické zdůvodnění významu fonologického deficitu pro detekci poruch gramotnosti. Budou představeny výsledky experimentálního ověřování vazby mezi fonologickými dovednostmi a gramotností a kritický rozbor alternativních teorií. Účastníci se naučí pracovat s publikací Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 2. až 5. ročníků ZŠ. Seznámí se s testy čtenářských dovedností, pisatelských dovedností a s testy fonematického uvědomění. Naučí se administraci a skórování testu, i jeho využitelnost v praktické diagnostice a možnosti interpretace získaných výsledků. Každý účastník obdrží vlastní testovou baterii, která je v ceně kurzu.