Baterie testů fonologických schopností pro děti předškolního a raného školního věku

POPLATEK1 200 Kč
Počet hodin: 5
Termín: 27.08.2019
Uzávěrka přihlášek: 22.07.2019
Lektoři: doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
Kód programu: 7014/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: Mgr. Lucie Chadimová
Organizační garant: Bc. Vladimíra Zubová

Obsah

Kurz je primárně určen pro školní psychology a školní speciální pedagogy. Materiál mohou využít i speciální pedagogové a psychologové z PPP, ale také pedagogové prvního stupně základních i speciálních škol, výchovní poradci se zájmem o problematiku vývoje jazykových schopností

obsah kurzu: seznámení s problematikou vývoje jazykových, zejména fonologických schopností u dětí předškolního věku a u dětí na počátku školní docházky a to s důrazem na vztah jazykových schopností a rozvoje počátečního čtení a psaní. Účastníci budou seznámeni s poznatky kognitivní a vývojové psychologie s důrazem na popis předpokladům počátečního čtení a psaní a rizik v oblasti rozvoje gramotnosti, zejména riziku dyslexie. Klíčovým tématem kurzu je problematika diagnostiky fonologických schopností dítěte předškolního a raného školního věku. Účastníci budou seznámeni s obecnými principy administrace testů fonologického povědomí a fonologických procesů – a to formou modelových cvičení se zvolenou baterií testů fonologických schopností i praktického tréninku administrace těchto úloh, osvojí si základní principy vyhodnocování i vodítka pro interpretaci výsledků testů fonologických schopností – a to ve vazbě na znalost teoretických východisek modelové testové baterie. Absolventi kurzu získají základní kompetence k používání testové baterie pro hodnocení úrovně fonologických schopností dítěte předškolního a raného školního věku, aby mohli samostatně pro účely screeningových šetření zjišťovat rizika dyslexie, opožděného či komplikovaného vývoje fonologických schopností. Diagnostický nástroj není v ceně kurzu. Doporučujeme přivézt si alespoň příručku a záznamové listy. Nástroj je možné ke kurzu zakoupit. Informace o diagnostickém nástroji naleznete na webu NÚV.