VÝUKOVÉ A METODICKÉ POMŮCKY SE ZAMĚŘENÍM NA MULTIKULTURNÍ SPECIFIKA

Možnost zakoupení obrazové sady - 2500 Kč
POPLATEK1 100 Kč
Počet hodin: 5
Termín: 27.09.2019
Uzávěrka přihlášek: 19.09.2019
Lektoři: Lubomíra OlahováMgr. František Tomášek
Kód programu: 4014-20/2019
Místo: aula-Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc Univerzitní 244/22, Olomouc
Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
Organizační garant: garant neuveden

Obsah

Seminář je určen pro pedagogické pracovníky 2. stupně ZŠ

obsah semináře: rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti inkluzivního vzdělávání, nabídka vhodných pomůcek a pozitivních informací s multikulturní tématikou, k využití v kontextu učiva v humanitních předmětech druhého stupně základních škol.

Součástí semináře je nákup nástěnné školní obrazové sady – 6 ks