PŘÍPRAVA ASISTENTA PEDAGOGA NA PRÁCI VE TŘÍDĚ S HETEROGENNÍ SKUPINOU ŽÁKŮ – WORKSHOP

bez poplatku účastníka /hrazeno z rezortního projektu MŠMT
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 7
Termín: 06.11.2019
Uzávěrka přihlášek: 16.10.2019
Lektoři: K tomuto kurzu nejsou přiděleni žádní lektoři
Kód programu: 2008/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: PaedDr. Hana Šmejkalová
Organizační garant: Ivana Biskupová

Obsah

Určeno pro asistenty pedagoga s požadovanou pedagogickou kvalifikací.

obsah workshopu: příklady, ukázky individualizace a diferenciace podpory žáků v práci AP, vícerychlostní techniky - individualizace na úrovni vstupu, v průběhu a na úrovni výstupu - kontrola a individuální hodnocení.

Rozbor možností diferencovaných postupů expozice látky, rozčlenění látky do jednotek, rozdělení/ fázování procvičování a diferencované způsoby kontroly učení žáků ve třídě s výraznou diverzitou žáků, v homogenizovaných (méně početných) žákovských útvarech atd.

Strukturace učiva pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – příklady, ukázky a rozbor. Příklady a ukázky možností organizace funkční žákovské skupiny. Spolupráce s učitelem na přípravě, realizaci a vyhodnocování hodiny – ukázky, cvičení. Rozbor výsledků pozorování činností žáků s využitím uvedených postupů.