PŘÍPRAVA ASISTENTA PEDAGOGA NA PRÁCI VE TŘÍDĚ S HETEROGENNÍ SKUPINOU ŽÁKŮ – SEMINÁŘ

Bez poplatku účastníka. Hrazeno z rezortního úkolu MŠMT
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 7
Termín: 23.10.2019
Uzávěrka přihlášek: 26.09.2019
Lektoři: K tomuto kurzu nejsou přiděleni žádní lektoři
Kód programu: 2007/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: PaedDr. Hana Šmejkalová
Organizační garant: Ivana Biskupová

Obsah

Určeno pro asistenty pedagoga s požadovanou pedagogickou kvalifikací.

obsah semináře: role "sdíleného" asistenta pedagoga (AP), úvodní rámcové informace, praktické ukázky k následujícím tématům: postupy individualizace v práci AP, strukturace učiva pro žáky se SVP, diferenciace postupů AP, motivace žáka se SVP, organizace funkční žákovské skupiny, spolupráce s učitelem ve třídě, dělení kompetencí, realizace podpůrných opatření a práce s kompenzačními pomůckami, nástroje a postupy autoevaluace práce AP.