Asistent pedagoga a podpora žáka se sluchovým postižením

Bez poplatku účastníka. Hrazeno z rezortního úkolu MŠMT.
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 12.09.2019
Uzávěrka přihlášek: 02.09.2019
Lektoři: Mgr. et Mgr. Václav Chmelíř
Kód programu: 2000/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: PaedDr. Zuzana Kaprová
Organizační garant: Mgr. Šárka Valášková

Obsah

Určeno pro pedagogické pracovníky a asistenty pedagoga ZŠ.

 

Charakteristika sluchových vad, možnosti jejich kompenzace, audiometrie, audiogram. Specifika akustické agnózie u osob se sluchovým postižením, speciálně pedagogické přístupy. Komunikační strategie, rozvoj verbální komunikace, způsoby komunikace u dětí, žáků s těžkou sluchovou vadou, legislativní rámec.

Rozvoj komunikačních kompetencí osob se sluchovým postižením. Příklady z praxe ve škole pro sluchově postižené.

Účastníci získají základní znalosti o možnostech pedagogické podpory v rámci výchovně vzdělávací práce s dítětem/žákem s těžkou sluchovou vadou.