Workshop pro asistenty pedagoga - realizace podpůrných opatření u žáků s SPU

bez poplatku účastníka /hrazeno z rezortního projektu MŠMT
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 28.05.2019
Uzávěrka přihlášek: 30.04.2019
Lektoři: PhDr. Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Kód programu: 205/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: PaedDr. Hana Šmejkalová
Organizační garant: Ivana Biskupová

Obsah

Určeno pro asistenty pedagoga s požadovanou pedagogickou kvalifikací.

 

obsah semináře: činnosti AP ve spojení s jeho kompetencemi, konkrétní náplň práce asistenta pedagoga s žákem s SPU při realizaci doporučovaných podpůrných opatření. Navazování vztahu a jeho postupný rozvoj mezi asistentem pedagoga a dítětem/žákem s SPU. Organizační opatření (příprava prostoru školy, třídy, odborných učeben, požadavky na konkrétní pracovní místo, spolupráce s personálem školy, který se podílí na edukaci žáka, spolupráce s rodiči.).

Specifika podpory žáků s SPU ve výuce asistentem pedagoga v jednotlivých ročnících ZŠ, SŠ. Konkrétní možnosti podpory dítěte v procesu edukace v dílčích předmětech, modifikace metod se zohledněním individuality konkrétního žáka s SPU. Stimulační programy pro děti a žáky s SPU, jejich ukázky a specifika využití v činnostech asistenta pedagoga. Odlišení dyskalkulie jako specifické poruchy učení od celkově snížených matematických schopností. Ukázky a praktická cvičení na rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků s dyslexií. Postupy při práci s gramatickými pravidly - názorné ukázky, zaměření na grafickou stránku projevu, aplikaci gramatických pravidel, samostatný písemný projev.