Vzdělávání dětí, žáků nadaných

Seminář je určen lektorům, kteří v rámci DVPP budou lektorovat téma společné vzdělávání a kultura školy ve středním vzdělávání pro NIDV v rámci projektu APIV B.
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 23.10.2019
Uzávěrka přihlášek: 17.10.2019
Lektoři: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
Kód programu: A-138/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372, Praha 9-Prosek
Odborný garant: Mgr. Eva Richterová
Organizační garant: Jana Pospíšilová
Upřesnění termínu: od 9:30 do 16:30 hodin

Obsah

 

obsah semináře: Seminář je zaměřen na vybrané možnosti společného vzdělávání nadaných dětí a žáků v prostředí MŠ, ZŠ a SŠ. Účastníci se seznámí se základními východisky a strategiemi výchovy a vzdělávání nadaných dětí a žáků v procesu naplňování jejich vzdělávacích potřeb a získají přehled o možnostech využití konkrétních výukových metod a forem práce s nadanými v prostředí jednotlivých stupňů škol a úrovních vzdělávání. Budou prezentovány konkrétní příklady dobré praxe při práci s nadanými dětmi a žáky.

 Cílovou skupinou jsou lektoři DVPP APIV B,  pedagogičtí pracovníci mateřských a základních škol, školských zařízení, včetně ředitelů škol, dále pracovníci školního poradenského pracoviště (VP, ŠMP, školní psycholog, školní speciální pedagog).

 

Seminář je určen lektorům, kteří v rámci DVPP budou lektorovat téma společné vzdělávání a kultura školy ve středním vzdělávání pro NIDV v rámci projektu APIV B.