Podmínky pro vzdělávání dvouletých dětí

Vzdělávací seminář projektu APIV A je opakováním již realizované pilotáže tohoto modulu DVPP v květnu 2018. Vzdělávací akce je určena lektorům APIV B, kteří neměli možnost zúčastnit se prvního termínu a budou v rámci DVPP lektorovat téma Podmínky vzdělávání dvouletých dětí pro NIDV v rámci projektu APIV B.
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 03.04.2019
Uzávěrka přihlášek: 01.04.2019
Lektoři: Mgr. Hana SplavcováMgr. Andrea Mouchová
Kód programu: A-134/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372, Praha 9
Odborný garant: Bc. Jana Smolková
Organizační garant: Jana Pospíšilová
Upřesnění termínu: od 9:30 do 16:30 hodin

Obsah

Obsah semináře: v rámci semináře se dotkneme historického vývoje pohledu na dítě, zaměříme se na legislativní změny v souvislosti se vzděláváním dvouletých dětí v MŠ a související právní předpisy. Věnovat se budeme potřebám dětí, nastavení vhodných materiálních, personálních, organizačních a dalších podmínek pro kvalitní předškolní vzdělávání. Součástí semináře jsou příklady dobré praxe a vzájemné sdílení.

Cílovou skupinou jsou pedagogové mateřských škol.

Seminář je určen lektorům DVPP, kteří budou lektorovat téma pro NIDV v rámci projektu APIV B.