Syndrom vyhoření v pedagogické profesi

Seminář je určen lektorům DVPP, kteří budou lektorovat téma pro NIDV v rámci projektu APIV B.
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 01.02.2019
Uzávěrka přihlášek: 29.01.2019
Lektoři: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.Mgr. Kateřina Spěváková
Kód programu: A - 132/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372, Praha 9 - Prosek
Odborný garant: Mgr. Ing. Renata Votavová
Organizační garant: Jana Pospíšilová
Upřesnění termínu: od 9:30 do 16:30 hodin

Obsah

 

Cílem modulu je základní seznámení frekventantů s termíny stres, syndrom vyhoření, stres v učitelství (přičemž budou akcentovány jednotlivé vzdělávací stupně MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ), copingové strategie ve školství a jejich funkčnost v prevenci syndromu vyhoření. Seminář kombinuje teoretické vstupy se zážitkovými aktivitami, které umožňují téma prakticky reflektovat.

 

Modul má teoreticko-praktický charakter. V rámci teoretických východisek budou definovány základní pojmy, kategorie a jejich kontext ve vztahu ke společnému vzdělávání. Praktická část/ aplikační část modulu obsahuje postupy implementace teoretických východisek do praxe škol se zřetelem k dynamice vzdělávacího procesu, k cílům a výstupům vzdělávacích programů. Budou ukázána modelová řešení situací.

 

Součástí modulu je i metodická podpora pro pedagogy/ lektory (jak téma školit, možná úskalí, zdroje literatury).

 

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol.

 

Seminář je určen lektorům DVPP, kteří budou lektorovat téma pro NIDV v rámci projektu APIV B.