Postavení asistenta a pedagoga ve školském systému

Seminář je určen lektorům DVPP, kteří budou lektorovat téma pro NIDV v rámci projektu APIV B.
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 16.01.2019
Uzávěrka přihlášek: 11.01.2019
Lektoři: PhDr. Mgr. Alexandra KimlMgr. Jana Vavřincová
Kód programu: A - 130/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372, Praha 9 - Prosek
Odborný garant: Bc. Jana Smolková
Organizační garant: Jana Pospíšilová
Upřesnění termínu: od 9:30 do 16:30 hodin

Obsah

 

obsah semináře: V rámci semináře se zaměříme na pochopení odlišnosti jednotlivých asistentů, se kterými se ve škole můžeme setkat, jejich legislativní ukotvení v našem právním systému, podíváme se na možnou náplň práce asistenta pedagoga a metody, které při své práci může využívat. Ve spolupráci pedagoga a asistenta pedagoga je důležité vymezení jejich kompetencí, rozdělení úkolů při vyučovací hodině, spolupráce s ŠPP a ŠPZ. Také osobní vlastnosti, schopnost spolupráce nejen s pedagogem, ale i rodinou a žáky, funkční komunikace a práce sám na sobě jsou faktory, které jsou důležité pro osobnostní růst všech zúčastněných. Nezapomeneme ani na specifika práce asistenta pedagoga při práci ve třídě, kde se vzdělává žák s určitým typem handicapu a na jednotlivých stupních škol.

 

Seminářem Vás budou provázet ukázky různých konkrétních případů z naší praxe, některé sami vyzkoušíte, na závěr se budeme věnovat diskuzi a odpovědím na vaše otázky.

 

Seminář je určen lektorům DVPP, kteří budou lektorovat téma pro NIDV v rámci projektu APIV B.