Preventivní program školy, jeho tvorba, realizace a evaluace

POPLATEK1 000 Kč
Počet hodin: 8
Termín: 18.06.2019
Uzávěrka přihlášek: 27.05.2019
Lektoři: PhDr. Lenka Skácelová
Kód programu: 512/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: PhDr. Mgr. Lucie Myšková, Ph.D.
Organizační garant: garant neuveden
Upřesnění termínu: V případě nízkého počtu přihlášených v době uzávěrky, bude její termín posunut.

Obsah

Určeno pro pedagogické pracovníky škol, zejména školní metodiky prevence, výchovné poradce, školní psychology a školní speciální pedagogy a pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, zejména metodiky prevence.

 

obsah kurzu: Cílem kurzu je rozšířit kompetence pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování a tím zlepšit efektivitu a kvalitu poskytované prevence ve školství. Kurz podrobně seznámí účastníky se všemi aspekty preventivního programu školy (někdy též minimální preventivní program), metodikou jeho tvorby, klíčovými východisky pro jeho přípravu, pravidly pro realizaci či náměty pro evaluaci. Efektivní preventivní program školy vyžaduje spolupráci více aktérů, kurz se proto věnuje i rolím jednotlivých aktérů včetně otázky, jak mohou na přípravě a realizaci programu participovat sami žáci.