Kazuistický seminář pro metodiky prevence v pedagogicko psychologických poradnách – záškoláctví

POPLATEK1 100 Kč
Počet hodin: 8
Termín: Bude upřesněno
Uzávěrka přihlášek: Bude upřesněno
Lektoři: PhDr. Mgr. Lucie Myšková, Ph.D.Mgr. Vladimír Foist
Kód programu: 510/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: PhDr. Mgr. Lucie Myšková, Ph.D.
Organizační garant: K tomuto kurzu není přidělen žádný organizační garant
Upřesnění termínu: TERMÍN BUDE UPŘESNĚN V případě nízkého počtu přihlášených v době uzávěrky, bude její termín posunut.

Obsah

 Určeno pro metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách.

Obsah semináře: podpora profesních kompetencí a prevence syndromu vyhoření metodiků prevence formou sdílení náročných situací v oblasti záškoláctví řešených na půdě školy. Stěžejní náplní semináře bude zpracování tematicky zaměřených kazuistik s následným odborným zarámováním tématu tak, aby účastníci mohli profesně využít získané poznatky ve své každodenní praxi. Bude poskytován prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností a informací, přístupů a postupů jednotlivých účastníků. Seminář je rozdělen na část teoretickou a část práce s kazuistikami (teoretické zarámování daného tématu, práce s kazuistikami).