Motivační rozhovory

POPLATEK6 500 Kč
Počet hodin: 48
Termín: 15.01.2018 - 12.04.2018
Uzávěrka přihlášek: 03.01.2018
Lektoři: PhDr. Jan Soukup, Ph.D.
Kód programu: 514/2018
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: PhDr. Mgr. Lucie Myšková, Ph.D.
Organizační garant: Lucie Škodová
Upřesnění termínu: Termíny: 15.-16.1., 21.-22.2., 11.-12.4.2018. Kurz je sestaven z 3 dvoudenních bloků po 16 hodinách, s rozložením po osmi hodinách na jeden den kurzu. Celkově kurz obsahuje 48 hodin vzdělávání. V případě nízkého počtu přihlášených v době uzávěrky, bude její termín posunut.

Obsah

Určeno pro psychology a speciální pedagogy, kteří pracují v přímé práci jak s dětskou, tak dospělou klientelou. Vhodné zejména pro ty pracovníky, kteří ve své každodenní práci zacházejí s tématem změny, s problémem vlastní motivace ke změně u klienta a tedy s výzvou k pomoci klientovi nalézt vnitřní motivaci pro změnu svého chování.

 

Obsah kurzu: seznámení s úspěšnou a výzkumem ověřenou metodou terapeutické a poradenské práce s klienty. Účastníci kurzu by měli porozumět vybraným faktorům ovlivňujícím motivaci lidí ke změně a nacvičit základní techniky vedení motivačních rozhovorů. Důležitá je schopnost reflexe interpersonálních aspektů motivace a jejích změn. Kurz je zaměřen tak, aby bylo možné nově nabyté poznatky a dovednosti přímo využít v praxi.

 

Kurz je rozdělen na 3 dvoudenní bloky, které na sebe navazují.