Inkluze v reálném životě školy - kazuistický seminář

POPLATEK1 100 Kč
Počet hodin: 8
Termín: 16.05.2018
Uzávěrka přihlášek: 16.04.2018
Lektoři: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.Mgr. Kateřina Spěváková
Kód programu: 512/2018
Místo: NÚV, Novoborská 372, Praha 9
Odborný garant: PhDr. Mgr. Lucie Myšková, Ph.D.
Organizační garant: Lucie Škodová
Upřesnění termínu: V případě nízkého počtu přihlášených v době uzávěrky, bude její termín posunut.

Obsah

Určeno výchovným poradcům, školním metodikům prevence, třídním učitelům, řadovým učitelům i školním psychologům.

Obsah semináře: sdílení zkušeností v oblasti zavádění inkluzivních opatření v praktickém životě základní či střední školy, analýza problémových situací a hledaní možných řešení. Cílem je zvýšení kompetencí pedagogů při řešení vzniklých situací, odhadnutí reálných možností pedagogů a školy a orientace v tom, kde v systému školských zařízení je možné hledat další oporu, pomoc.