Kazuistický seminář k problematice péče o děti v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy - prevence rizikového chování v prostředí ústavní výchovy

POPLATEK1 000 Kč
Počet hodin: 6
Termín: Bude upřesněno
Uzávěrka přihlášek: Bude upřesněno
Lektoři: Mgr. Pavel Dosoudil
Kód programu: 508/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: PhDr. Mgr. Lucie Myšková, Ph.D.
Organizační garant: K tomuto kurzu není přidělen žádný organizační garant
Upřesnění termínu: Termín bude upřesněn

Obsah

Určeno pro pedagogické pracovníky ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

obsah semináře: sdílení obtížných témat reflektovaných odborníky a příklady dobré praxe. Reflektování případů a práce s kazuistikami je v současné době v oblasti školství vyhledávanou a užitečnou formou práce, nicméně bývá zpravidla uzavřená pro kolegy z jednoho zařízení. Cílem je podpora pedagogických pracovníků z různých zařízení v jejich dalším odborném růstu při sdílení obtížných témat, teoretickým zarámováním jejich zkušenosti a předáváním zkušeností a dobré praxe.