Kazuistický seminář pro metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách

bez tematického vymezení
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 31.05.2019
Uzávěrka přihlášek: 06.05.2019
Lektoři: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
Kód programu: 511/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: PhDr. Mgr. Lucie Myšková, Ph.D.
Organizační garant: garant neuveden

Obsah

Určeno pro metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách.

 

Obsah semináře: podpora profesních kompetencí a prevence syndromu vyhoření metodiků prevence formou sdílení náročných situací v oblasti rizikového chování řešených na půdě školy. Stěžejní náplní semináře bude zpracování kazuistik s následným odborným zarámováním tématu tak, aby účastníci mohli profesně využít získané poznatky ve své každodenní praxi.  Bude poskytován prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností a informací, přístupů a postupů jednotlivých účastníků.

 

Seminář bude probíhat pod vedením jednoho z lektorů v čase 9:30 – 15:30. Počet účastníků na kazuistickém semináři je omezen, a to na maximum 15 účastníků na jednom semináři.