Kazuistický seminář pro psychology ze zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

POPLATEK1 100 Kč
Počet hodin: 6
Termín: 15.05.2019
Uzávěrka přihlášek: 24.04.2019
Lektoři: PhDr. Mgr. Lucie Myšková, Ph.D.
Kód programu: 507/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: PaedDr. Ivo Kalvínský
Organizační garant: K tomuto kurzu není přidělen žádný organizační garant
Upřesnění termínu: V případě nízkého počtu přihlášených v době uzávěrky, bude její termín posunut.

Obsah

Cílovou skupinou jsou psychologové pracující ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

 

Obsah semináře: sdílení obtížných témat reflektovaných odborníky a příklady dobré praxe. Reflektování případů a práce s kazuistikami je v současné době v oblasti školství vyhledávanou a užitečnou formou práce, nicméně bývá zpravidla uzavřená pro kolegy z jednoho zařízení. Cílem je podpora práce psychologů z různých zařízení v jejich dalším odborném růstu při sdílení obtížných témat a předáváním zkušeností   a dobré praxe.