Kazuistický seminář ke standardům kvality péče o děti v zařízeních ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče - pro metodické průvodce

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 6
Termín: 17.05.2019
Uzávěrka přihlášek: 06.05.2019
Lektoři: PhDr. Soňa CpinováMgr. Ilona Skotálková
Kód programu: 503/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: PhDr. Mgr. Lucie Myšková, Ph.D.
Organizační garant: garant neuveden
Upřesnění termínu: V případě nízkého počtu přihlášených v době uzávěrky, bude její termín posunut.

Obsah

Určeno pro metodické průvodce – odborné pracovníky diagnostických ústavů, kteří jsou dle §8 zákona č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů pověření metodickým vedením zařízení ústavní a ochranné výchovy, a kteří absolvovali kurz Standardy kvality péče o děti v zařízeních ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče – úvodní seminář pro metodické průvodce.

obsah semináře:
navazuje na vzdělávací program s názvem Standardy kvality péče o děti v zařízeních ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče – úvodní seminář pro metodické průvodce. Na základě požadavků na zajištění úkolů, které pro Národní ústav pro vzdělávání vyplývají z Metodického pokynu, kterým se stanoví standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči č.j. MSMT-5805/2015, schváleného dne 23.3.2015, nabízí Národní ústav pro vzdělávání sadu vzdělávacích programů pro pracovníky diagnostických ústavů, kteří jsou zákonem č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů pověření metodickým vedením zařízení ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče ve standardech kvality péče o děti. Jednodenní kazuistický seminář je určen pro metodické průvodce, kteří absolvovali úvodní seminář a realizují metodické vedení v praxi. Stěžejní náplní semináře proto bude práce s tematicky zaměřenými kazuistikami z praxe metodického vedení zařízení ve standardech kvality. Cílem kazuistického semináře je podpora profesního růstu metodických průvodců, zajištění postupného sjednocování interpretace standardů kvality mezi metodickými průvodci a rozvoj metod práce metodických průvodců.