Jak na standardy kvality péče o děti v zařízeních ústavní a ochranné výchovy a střediscích výchovné péče v praxi - kurz pro pedagogické pracovníky

POPLATEK1 900 Kč
Počet hodin: 16
Termín: 11.04.2019 - 12.04.2019
Uzávěrka přihlášek: 20.03.2019
Lektoři: PhDr. Soňa CpinováMgr. Ilona Skotálková
Kód programu: 501/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: PhDr. Mgr. Lucie Myšková, Ph.D.
Organizační garant: K tomuto kurzu není přidělen žádný organizační garant
Upřesnění termínu: V případě nízkého počtu přihlášených bude termín uzávěrky prodloužen.

Obsah

Určeno pro pedagogické pracovníky zařízení ÚV, OV a SVP

obsah kurzu:
kurz se zaměřuje na seznámení frekventantů s filosofií, kontextem a konkrétním zněním standardů kvality péče o děti v zařízeních ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče tak, aby pedagogičtí pracovníci standardům rozuměli a uměli identifikovat konkrétní příklady praxe, která standardy naplňuje či nenaplňuje. Účastníci kurzu budou mít po jeho absolvování detailní představu o obsahu standardů kvality, o své roli - roli pedagogického pracovníka v implementaci standardů do praxe, o variantách jejich aplikace, a o další metodické podpoře v této oblasti, kterou mohou pedagogičtí pracovníci čerpat. Seminář bude zahrnovat nácviky práce se standardy jako s možným nástrojem
auto-evaluace a poskytne také podněty pro přípravu na hodnocení standardů.