Syndrom CAN – definice, znaky, depistáž, dítě jako oběť domácího násilí. Komunikace a ošetření základních potřeb u žáka s podezřením na sy. CAN.

Seminář je určen zaměstnancům škol, školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení.

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 15.10.2018 - 16.10.2018
Uzávěrka přihlášek: 01.10.2018
Lektoři: PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.PhDr. Alena Plšková
Kód programu: KIPR-100/2018/2
Místo: Novoborská 372/8 Praha 9; 190 00
Odborný garant: PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.
Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah

Kurz je určen pro zaměstnance škol a školských poradenských zařízení. 

Frekventanti se seznámí se základními informacemi o problematice týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte. Pochopí zvláštnosti chování těchto dětí. Seznámí se s právními předpisy upravujícími tuto problematiku.

V kurzu budou frekventanti seznámeni s principy komunikace s dětmi a potřebami dětí, včetně dalších postupů v oblasti sociální práce s dětmi a jejich rodinami.

Kurz bude rozdělen do 2 dnů po 8 vyučovacích hodinách v čase od 10 do 16 hod.

  1. Den:

Problematika CAN z hlediska sociálního, psychologického a právního -  definice procesu a důsledků CAN

Formy CAN a projevy CAN

Tzv. zapomenuté oběti v domácím násilí

Chování oběti CAN

Diskuse k tématu

  1. Den:

Komunikace – verbální, neverbální

Krize – krizová intervence

Sociální práce s obětí CAN

Možnosti spolupráce pomáhajících profesí v problematice CAN

Příklady kazuistik a jejich řešení

Metody sociální práce využitelné ve školských zařízení – případové konference