Děti v systému náhradní péče (ústavní výchova, náhradní rodinná výchova)

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 21.06.2018
Uzávěrka přihlášek: 11.06.2018
Lektoři: PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.
Kód programu: KIPR-536/2018
Místo: NÚV, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah

Kurz je určen pro zaměstnance škol i školských poradenských zařízení  

 

Frekventanti kurzu se seznámí správní úpravou náhradní rodinné péče, jejími typy a konkrétními charakteristikami dětí, které jsou do jednotlivých typů náhradní rodinné péče umisťovány. Dále se seznámí se specifiky uchazečů o náhradní rodinnou péči, procesu zařazování do systému osob pečujících a osob v evidenci (dle zákona č. 359/99 Sb.). Pochopí rizikovost dětí v náhradní rodinné péči. V poslední části semináře budou seznámeni i s postupy zrušení náhradní rodinné péče a specifickou odbornou činností s dětmi, které se vrací do institucionální péče.