Slovní hodnocení žáků jako součást individuálního vzdělávacího plánu

POPLATEK900 Kč
Počet hodin: 8
Termín: 13.02.2018
Uzávěrka přihlášek: 15.01.2018
Lektoři: PhDr. Václava Tomická, Ph.D.
Kód programu: 600/2018
Místo: NÚV, Novoborská 372, Praha 9
Odborný garant: PaedDr. Hana Šmejkalová
Organizační garant: Mgr. Šárka Valášková
Upřesnění termínu: V případě nízkého počtu přihlášených v době uzávěrky, bude její termín posunut.

Obsah

Kurz je určen poradenským pracovníkům škol a ŠPZ, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ.

obsah kurzu:aktuální struktura individuálního plánu s přehledem všech součástí, slovní hodnocení v historickém kontextu a aktuální trend, zásady slovního hodnocení a jeho komplexnost (výkonová oblast, sociální chování, individuální zvláštnosti, chování při učení a sebehodnocení). Tvorba profilu žáka a vydefinování jeho silných stránek a slabých stránek. Strategie učitele při podpoře silných stránek, poskytování zpětné vazby a odměn formou pozitivního hodnocení.
Instituce – škola a rodina ve vzájemné spolupráci, faktory ovlivňující
negativně a pozitivně spolupráci těchto institucí. V praktické části budou
účastníkům formou praktických ukázek představeny konkrétní příklady dobré praxe – ukázky slovního hodnocení pro žáky školního věku na 1. stupni a na 2. stupni základní školy. Dále budou formou příkladů z praxe v hodnocení žáků ukázány silné a slabé stránky a následně vliv na další aktivitu v učení. Zároveň budou účastníkům prohlubovány jejich pedagogické kompetence prostřednictvím podnětů k aktivní účasti.