Proškolení odborníků PPP pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 18.12.2019
Uzávěrka přihlášek: 22.11.2019
Lektoři: PhDr. Pavla CimlerováPhDr. Jaroslava Štětinoválektoři CERMAT
Kód programu: 3004/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
Organizační garant: Ivana Biskupová
Upřesnění termínu: termín bude upřesněn

Obsah

Určeno pro psychology a speciální pedagogy PPP, požadujeme předložení kopie diplomu dokládajícího odbornou způsobilost.

obsah kurzu: účastníci získají kompetence k vytváření posudků žáků se specifickými poruchami učení pro přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (zařazování žáků podle specifických potřeb k maturitní zkoušce, diagnostické postupy, vytváření posudků).