Podpora dítěte s dyspraxií ve vzdělávacím systému

POPLATEK1 100 Kč
Počet hodin: 8
Termín: 07.11.2019
Uzávěrka přihlášek: 18.10.2019
Lektoři: Mgr. Petra DvořákováMUDr. Olga DyrhonováMgr. Marcela Dvořáková
Kód programu: 4003/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: Mgr. Alena Michálková
Organizační garant: garant neuveden

Obsah

Kurz je určen pro speciální pedagogy školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení (PPP, SPC), kteří pracují s žáky s dyspraxií.

 

Obsah kurzu: seznámení účastníků s diagnózou dyspraxie a zvýšit tak povědomí o této formě specifické poruchy učení. Pozornost bude věnována specifikům dyspraxie, diagnostice a obtížím, které ji provázejí. Kurz je doplněn praktickými postupy, které lze uplatňovat při vzdělávání žáka s dyspraxií, a které mu mohou pomoci v aktivitách běžného života. Účastníci kurzu se seznámí s dílčími kroky, které jsou důležité zvažovat při začleňování žáka s dyspraxií do kolektivu běžné školní třídy. Kurz je doplněn řadou kazuistik. Součástí kurzu je také návrh možných strategií, jak lze zmírnit negativní dopad obtíží žáků s dyspraxií do běžného života a snížení úzkostí ve školní třídě.

Účastníci se seznámí se senzorickým programem pro ovlivnění pozornosti a strategiemi pro snížení úzkosti takového dítěte ve školní třídě.