Základní informace o vybraných intervenčních a vzdělávacích metodách a programech využívaných u dětí s poruchou autistického spektra v ČR

POPLATEK1 100 Kč
Počet hodin: 8
Termín: Bude upřesněno
Uzávěrka přihlášek: Bude upřesněno
Lektoři: PhDr. Hana Sotáková
Kód programu: 4002/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: Mgr. Lucie Andrýsková
Organizační garant: Mgr. Šárka Valášková
Upřesnění termínu: Termín bude upřesněn

Obsah

Pedagogové mateřských a základních škol, pracovníci školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení.

 

Obsah kurzu: kurz seznámí učitele, pracovníky školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení s problematikou poruch autistického spektra a seznámí je se základními informacemi o vybraných intervenčních programech využívaných pro žáky s tímto znevýhodněním v České republice.

Účastníci kurzu získají základní přehled o využívaných metodách, který jim může pomoci v praxi při aplikaci podpůrných opatření pro žáky s poruchou autistického spektra.