Podpora zapojení žáků s poruchami autistického spektra (především žáků s vysoce funkčním autismem) v kolektivu školní třídy

Začátek kurzu od 9:00 hodin
POPLATEK1 000 Kč
Počet hodin: 6
Termín: 07.10.2019
Uzávěrka přihlášek: 16.09.2019
Lektoři: PhDr. Kateřina Šrahůlková, Ph.D.
Kód programu: 4001/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: Mgr. Lucie Andrýsková
Organizační garant: garant neuveden

Obsah

Kurz je určen pro určen pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol a školských poradenských zařízení, kteří pracují se žáky s PAS.

 

obsah kurzu: zaměření na specifika a obtíže, které se pojí se začleněním žáků s poruchami autistického spektra (dále PAS) do běžného kolektivu školní třídy. Cílem je probrat možné postupy, které lze uplatňovat při zařazování žáka s PAS do běžné třídy. Kurz je ve své teoretické části zaměřen na tato témata: obtíže žáků s PAS v běžné třídě; sdělování diagnózy či obtíží dítěte; školní třída jako sociální skupina; práce se třídou, v níž je zařazen žák s PAS. Účastníci kurzu se seznámí s možnými postupy, jak lze eliminovat obtíže žáků ve třídách a s možnými kroky při sdělování diagnózy či obtíží dítěte (dítěti samotnému, jeho spolužákům a rodičům spolužáků), dále se seznámí s principy fungování školní třídy a zásady práce se třídou. Kurz je doplněn řadou kazuistik. Součástí kurzu je i workshop, kde si účastníci mohou v rámci praktických cvičení vyzkoušet možné postupy a techniky. Součástí kurzu je také návrh strategií, které usnadňují začlenění a další působení žáků s PAS v kolektivu běžné školní třídy.