Nácvik sociálních dovedností u dětí s poruchou autistického spektra

POPLATEK1 500 Kč
Počet hodin: 8
Termín: 15.10.2019
Uzávěrka přihlášek: 17.09.2019
Lektoři: PaedDr. Věra ČadilováMgr. Zuzana Žampachová
Kód programu: 4000/2019
Místo: Dětské centrum Kolín,p.o., Tylova 129, 28002 Kolín IV.
Odborný garant: Mgr. Lucie Andrýsková
Organizační garant: garant neuveden
Upřesnění termínu: Kurz se koná v Dětském centru Kolín,p.o., Tylova 129, 28002 Kolín IV.

Obsah

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky předškolních zařízení (běžných i speciálních), ZŠ praktických a speciálních, pro poradenské pracovníky, kteří pracují s dětmi se středně funkčním a nízko funkčním autismem.

 

obsah kurzu: identifikace komunikačních a sociálních deficitů u dětí se středně funkčním a nízko funkčním autismem. Účastníci budou seznámeni s důvody problémů v sociálním kontaktu dětí s PAS, seznámí se s metodami a formami práce v oblasti rozvoje sociálních dovedností a budou seznámeni také s využívanými pomůckami. Získají kompetence pro práci s dětmi z cílové skupiny v oblasti rozvoje sociálních dovedností a budou seznámeni s postupy při ohodnocení dovedností žáka s PAS v oblasti sociálních a sociálně komunikačních dovedností, které reagují na specifika jejich vývoje a zohledňují nerovnoměrný vývoj těchto žáků v sociální a v sociálně komunikační oblasti. Na kurzu budou prezentovány praktické návody a postupy pro nácvik konkrétních sociálních dovedností, které budou ilustrovány také videoukázkami.