Podpora rozvoje řeči u dětí s těžkým kombinovaným postižením

POPLATEK1 100 Kč
Počet hodin: 8
Termín: 21.02.2019
Uzávěrka přihlášek: 22.01.2019
Lektoři: Mgr. Marcela Jarolímová
Kód programu: 406/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: PaedDr. Zuzana Kaprová
Organizační garant: Mgr. Šárka Valášková

Obsah

Kurz je určen pro speciální pedagogy školských poradenských zařízení (SPC, příp. PPP) a škol/tříd zřízených pro žáky se zdravotním postižením.

obsah kurzu: účastníci se v úvodu teoreticky seznámí s fyziologií sání a polykání, s orálními reflexy, s úlohou mozkového kmene a kůry v raném věku v souvislosti s rozvojem komunikačních dovedností intaktní populace. Druhá část se bude podrobněji zabývat technikou příjmu potravy, oromotorickou stimulací a pomůckami ke krmení a k orofaciální stimulaci dětí, žáků se závažným tělesným postižením, a to vše se zřetelem na podporu rozvoje verbální komunikace. V třetí části budou nabídnuty konkrétní způsoby alternativní a augmentativní komunikace u dětí, žáků s těžkým kombinovaným postižením.