Individuální vzdělávací plán pro dítě v mateřské škole

POPLATEK1 000 Kč
Počet hodin: 8
Termín: 24.04.2019
Uzávěrka přihlášek: 01.04.2019
Lektoři: Mgr. Oluše Hájková
Kód programu: 400/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: Mgr. Šárka Valášková
Organizační garant: Mgr. Šárka Valášková

Obsah

Seminář je určen pro pedagogické pracovníky z oblasti předškolního vzdělávání.

 

obsah semináře: orientace v problematice poskytování podpůrných opatření dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole, možnosti zajišťování podpůrných opatření, sestavování IVP pro dítě, diskuze, práce s kazuistikami.