Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga

termíny jednotlivých setkání: 21.- 22.3., 4.- 6.4., 25.- 27.4., 9.- 11.5., 30.- 31.5.2019 - závěrečné zkoušky
POPLATEK3 300 Kč
Počet hodin: 88
Termín: 21.03.2019 - 31.05.2019
Uzávěrka přihlášek: 25.02.2019
Lektoři: PhDr. Dagmar MoravcováPaedDr. Blanka BartošováPaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.PaedDr. Věra ČadilováPhDr. Václava Tomická, Ph.D.PhDr. Hana Palatovádoc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.Mgr. Jana JankováPhDr. Jarmila RoučkováPhDr. Miloslav Čedík
Kód programu: 101/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: PaedDr. Hana Šmejkalová
Organizační garant: Ivana Biskupová

Obsah

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona 563/2004 Sb.

Určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 20 zákona č. 563/2004 Sb., k výkonu činnosti asistenta pedagoga (zejména se zaměřením na podporu žáků se zdravotním postižením). Zájemci musí mít ukončené střední vzdělání.

obsah studia: kvalifikační studium akreditované MŠMT, zahrnuje 88 hodin přímé výuky (přednášky, semináře, praktická cvičení). Studium odpovídá Standardu studia pedagogiky doporučeného MŠMT. Je zaměřeno na tři tematické moduly – Základy pedagogiky, Základy psychologie pro pedagogy (včetně psychologie vývojové) a Základy speciální pedagogiky. Studium je ukončeno testem, zpracováním a obhajobou závěrečné práce.