Screening poruch autistického spektra pomocí nástrojů Childhood Autism Spectrum Test (CAST) a Childhood Autism Rating Scale (CARS)

POPLATEK1 300 Kč
Počet hodin: 6
Termín: 22.10.2019
Uzávěrka přihlášek: 24.09.2019
Lektoři: MUDr. Iva Dudová, Ph.D.
Kód programu: 7009/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, 190 00 Praha 9
Odborný garant: Mgr. Lucie Chadimová
Organizační garant: Bc. Vladimíra Zubová

Obsah

Kurz je určen pouze pro psychology a speciální pedagogy – poradenské pracovníky, požadujeme předložení kopie diplomu dokládajícího odbornou způsobilost.

obsah kurzu: účastníkům budou předány základní informace týkající se poruch autistického spektra (PAS), konkrétně budou probrány otázky klasifikace těchto poruch, jejich epidemiologie, etiopatogeneze, klinického obrazu, komorbidity, průběhu, prognózy a terapie. Dále budou informováni o diagnostice PAS, budou seznámeni s diagnostickými kritérii podle MKN-10, bude vysvětlen význam screeningu v časné diagnostice a představeny nástroje používané pro tyto účely v České republice. Následně budou účastníci vyškoleni v práci s dvěma diagnostickými nástroji – CAST, CARS. Tyto metody jim budou popsány, bude jim vysvětlen proces administrace, vyhodnocení a interpretace. Součástí kurzu bude i praktický nácvik práce s nástroji. Absolvováním daného kurzu účastníci získávají kompetence v práci s metodou CAST a CARS. Nástroj není v ceně kurzu. Doporučujeme přivézt si alespoň příručku a záznamové listy. Diagnostický nástroj je možné ke kurzu zakoupit. Informace o diagnostickém nástroji najdete na webu NÚV.