Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob

Kurz je zadán pro PPP Brno.
POPLATEK1 500 Kč
Počet hodin: 8
Termín: 24.01.2019
Uzávěrka přihlášek: 02.01.2019
Lektoři: PhDr. Pavla CimlerováPaedDr. Daniela PokornáMgr. Eva Břečková Chalupová, Ph.D.
Kód programu: 701/2019
Místo: PPP, Kohoutova 4, Brno
Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
Organizační garant: Bc. Vladimíra Zubová
Upřesnění termínu: .

Obsah

Kurz je určen pro psychology a speciální pedagogy – poradenské pracovníky, požadujeme předložení kopie diplomu dokládajícího odbornou způsobilost.

 

obsah kurzu: diagnostická baterie je založena na osmi modulech, které dokážou identifikovat a rozkrýt deficity v gramotnostních dovednostech v adolescentním a dospělém věku. Diagnostická baterie obsahuje nově vytvořené i převzaté diagnostické nástroje s normami pro tuto věkovou kategorii. Kurz seznámí s obecnými zásadami diagnostického procesu specifických poruch učení v adolescentním věku a u dospělých osob, s rozdíly v identifikaci specifické poruchy učení v dětství a v dospělosti, uvedeny budou i hlavní přetrvávající deficity u dospělých dyslektiků. Kurz je doplněn rozborem konkrétních kazuistik. Nástroj není v ceně kurzu. Doporučujeme přivézt si alespoň příručku a záznamové listy. Diagnostický nástroj je možné ke kurzu zakoupit. Informace o diagnostickém nástroji naleznete na webu NÚV.