Test motoriky pro děti MABC-2

POPLATEK1 100 Kč
Počet hodin: 7
Termín: 29.03.2019
Uzávěrka přihlášek: 04.03.2019
Lektoři: prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.
Kód programu: 713/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: Mgr. Lucie Chadimová
Organizační garant: Mgr. Šárka Valášková

Obsah

Kurz je určen pro psychology a speciální pedagogy – poradenské pracovníky, požadujeme předložení kopie diplomu dokládajícího odbornou způsobilost.

 

obsah kurzu: účastníci budou seznámeni s teoretickou a metodologickou koncepcí testu MABC-2. Prakticky si osvojí jeho administraci, vyhodnocení a interpretaci získaných dat. Účastníci kurzu budou po absolvování kurzu oprávněni užívat test v diagnostické praxi a získají osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

Test je standardizovanou zkouškou motoriky. Je určen také pro identifikaci stupně a charakteru motorických obtíží, resp. vývojové poruchy pohybové koordinace u dětí ve věku 3 až 16 roků. Test obsahuje tři věkové verze – pro věkovou skupinu 3-6 roků, 7-10 roků a 11-16 roků (označené AB1, AB2, resp. AB3). Vychází z behaviorálního pojetí hodnocení motorických funkcí člověka a předpokládá, že úroveň fungování základních motorických funkcí dítěte se odráží ve výstupním výkonu a pozorovatelném způsobu provedení senzomotorických úloh. Zahrnuje dva diagnostické přístupy: kvantitativní hodnocení výkonu v pohybových úlohách vztažené k věkovým normám, a kvalitativní hodnocení způsobu provedení pohybových úloh. Diagnostický nástroj není v ceně kurzu, účastník nemusí mít na kurzu nástroj s sebou. Diagnostický nástroj prodává Testcentrum Hogrefe.