Poradenská diagnostika neurotických poruch u dětí

POPLATEK1 100 Kč
Počet hodin: 6
Termín: 28.01.2019
Uzávěrka přihlášek: 02.01.2019
Lektoři: PhDr. Pavla Cimlerová
Kód programu: 727/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: Mgr. Lucie Chadimová
Organizační garant: Bc. Vladimíra Zubová

Obsah

Kurz je určen pouze pro psychology, požadujeme předložení kopie diplomu dokládajícího odbornou způsobilost.

obsah kurzu: seznámení s postupy v diagnostice neurotických poruch v dětství, vyškolení v administraci a interpretaci výsledků diagnostických nástrojů Sebeposuzovací škála dětské depresivity T-94 (M. Preiss, Psychodiagnostika Brno) a Škály zjevné úzkosti pro děti T-112 (J. Fischer, Š. Gjuričová, Psychodiagnostika Brno). Úvodní část kurzu bude zaměřena na neurotické poruchy v dětství a jejich diagnostiku jako interdisciplinární proces, se zaměřením zejména na úzkostnost a depresivitu, základní diagnostická kritéria a klinický obraz s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem a komplexní diagnostický postup včetně užití klinických metod. V další části kurzu budou představeny metody diagnostiky neurotických poruch (mj. CDI a CMAS), způsob jejich administrace, vyhodnocení, interpretace dat a postup při interpretaci výsledků, integrace testových skórů a dalších informací o dítěti. Účastníci budou mít možnost si vyzkoušet rozbor konkrétních kazuistik včetně diferenciální diagnostiky. Nástroje nejsou v ceně kurzu. Doporučujeme přivézt si alespoň příručky a záznamové listy. Testy již nejsou dostupné k zakoupení.